Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való...

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.4 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási...

Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek / KEHOP-2.2.4

FELHÍVÁS a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának fejlesztése A felhívás címe: Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására - szakaszolt projektek A felhívás kódszáma: KEHOP-2.2.4...

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek / KEHOP-3.2.2

FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott...

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek / KEHOP-3.2.2

FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott...

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés / TOP-6.4.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-16 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány...

Kárpátaljai akcióprogram / HAT-17-04

"Kárpátaljai akcióprogram" (A pályázat kódja: HAT-17-04) 1. A pályázat célja 1.1. A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon árnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a...

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei...

FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése A Felhívás kódszáma: TOP-6.2.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek,...

Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program

Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program 1. FELHÍVÁS Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA Nkft.) felhívást tesz közzé "Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek" címmel....

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A Felhívás kódszáma: TOP-6.1.4-16 Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek...

Barnamezős területek rehabilitációja – városi területek megújítása / TOP-2.1.1-16

FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A Felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére a megye városi barnamezős területeinek környezettudatos...

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a megyékben / TOP-2.1.3-16

FELHÍVÁS Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére a megyékben A Felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése...

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés / TOP-3.1.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány a...

Zöld város kialakítása – városi területek környezettudatos megújítása / TOP-2.1.2-16

FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A Felhívás címe: Zöld város kialakítása A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása...

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések / TOP-6.3.3-16

FELHÍVÁS Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésére a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A Felhívás kódszáma: TOP-6.3.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok önkormányzatai számára, a helyi vízkár...

További hírek