Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való...

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.4 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási...

Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek / KEHOP-2.2.4

FELHÍVÁS a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának fejlesztése A felhívás címe: Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására - szakaszolt projektek A felhívás kódszáma: KEHOP-2.2.4...

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek / KEHOP-3.2.2

FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott...

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek / KEHOP-3.2.2

FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott...

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés / TOP-6.4.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-16 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány...

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei...

FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése A Felhívás kódszáma: TOP-6.2.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek,...

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása / GINOP-5.1.4-17

FELHÍVÁS Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása GINOP-5.1.4-17 Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki...

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A Felhívás kódszáma: TOP-6.1.4-16 Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek...

Iparjog / GINOP-2.1.3-15

FELHÍVÁS Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében A Felhívás címe: Iparjog A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.3-15 Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési...

Barnamezős területek rehabilitációja – városi területek megújítása / TOP-2.1.1-16

FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A Felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére a megye városi barnamezős területeinek környezettudatos...

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a megyékben / TOP-2.1.3-16

FELHÍVÁS Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére a megyékben A Felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése...

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés / TOP-3.1.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány a...

Zöld város kialakítása – városi területek környezettudatos megújítása / TOP-2.1.2-16

FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A Felhívás címe: Zöld város kialakítása A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása...

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015

FELHÍVÁS Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.1-2015 Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30...

További hírek