Fenntartható városi közlekedésfejlesztés / TOP-6.4.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-16 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány...

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei...

FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése A Felhívás kódszáma: TOP-6.2.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek,...

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A Felhívás kódszáma: TOP-6.1.4-16 Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek...

Barnamezős területek rehabilitációja – városi területek megújítása / TOP-2.1.1-16

FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A Felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére a megye városi barnamezős területeinek környezettudatos...

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a megyékben / TOP-2.1.3-16

FELHÍVÁS Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére a megyékben A Felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése...

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés / TOP-3.1.1-16

FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány a...

Zöld város kialakítása – városi területek környezettudatos megújítása / TOP-2.1.2-16

FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A Felhívás címe: Zöld város kialakítása A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása...

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015

FELHÍVÁS Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.1-2015 Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30...

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések / TOP-6.3.3-16

FELHÍVÁS Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésére a megyei jogú városokban A Felhívás címe: Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A Felhívás kódszáma: TOP-6.3.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok önkormányzatai számára, a helyi vízkár...

Helyi gazdaságfejlesztés a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben / TOP-1.1.3-16

FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A Felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, valamint többségi önkormányzati...

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága – kiemelkedő kutatási műhelyek programjaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása /...

FELHÍVÁS a stratégiai jelentőségű, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő kutatási műhelyek (kiválósági központok) önállóan vagy együttműködésben végzett kutatási programjainak és a kutatási programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása érdekében A Felhívás címe:...

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével – Az...

FELHÍVÁS Az egyházak hátránykompenzációs szerepének megerősítésére A Felhívás címe: A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével A Felhívás kódszáma: EFOP-1.3.7-17 Magyarország Kormányának felhívása az egyházi...

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések – egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális...

FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések A felhívás kódszáma: EFOP-4.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása egyházi jogi...

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban / VP-3-4.2.1-15

FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági...

További hírek